Klimaat en energie

CO2 besparen? Stadsbestuur Hoogstraten helpt u.

Onder de noemer ‘Kempen 2020’ neemt Hoogstraten samen met 28 andere Kempense gemeenten een sterk engagement voor minder CO2-uitstoot. We gaan voor minder energieverspilling en meer duurzame, hernieuwbare energie. Hoogstraten tekende hiervoor in op het Burgemeestersconvenant. Dat is het programma van de Europese Unie voor steden en gemeenten die werken rond klimaatverandering.

Hoogstraten helpt haar inwoners, bedrijven, verenigingen en scholen om minder CO2 uit te stoten. Want klimaatverandering tegengaan, dat zullen we samen moeten doen. In een klimaatactieplan staan de belangrijkste acties en prioriteiten voor de komende jaren. Hoogstratenaren dachten mee na over dit plan en nemen ook zelf initiatief voor een gezonde en klimaatvriendelijkere gemeente. Meer informatie.

Klimaatacties in Hoogstraten

Uw bijdrage is onmisbaar. Thuis, op het werk of onderweg. Het stadsbestuur helpt u graag verder. We informeren u regelmatig over duurzame initiatieven waar u zelf aan kan deelnemen of die u kunnen inspireren. Bedrijven en organisaties kunnen zelf ook een engagement aangaan en partner worden van het streekproject.