Gezondheidsraad

De gezondheidsraad adviseert het stadsbestuur over een lokaal gezondheids- en welzijnsbeleid. Zij kan dit doen op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief. De gezondheidsraad stimuleert daarnaast de samenwerking van alle personen, groeperingen en instanties die actief zijn op vlak van gezondheid en welzijn. Zij zet ook voorlichtingscampagnes op.  Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Verslagen